หน้าแรก ข่าว ฝากถาม กูรู แนะนำหนังสือ บทความ สมัครสมาชิก เกี่ยวกับเว็บไซต์ ติดต่อเรา
รับฟังย้อนหลังรายการ
“ชี้ทางออก...บอกทางรวย”

รับฟังสดได้ทาง FM 89.5
ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา
16.30 - 17.00 น.
thumb หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
หนังสือ "จัดการภาษีมรดก"
 
 
 
บทความ
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 9)

หลักการสำคัญ ๆ ที่จัดตั้งบริษัทกงสีในต่างประเทศเพื่อถือกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการต่าง ๆ
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 8)

เราได้เขียนถึงประโยชน์ของการจัดตั้งบริษัทกงสีเพื่อเป็นที่รวบรวมสินทรัพย์ของวงศ์ตระกูลให้อยู่ในที่เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการการลงทุนหาประโยชน์และการแบ่งสรรผลได้ให้แก่ลูก ๆ หลาน ๆ ในวงศ์ตระกูล
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 7)

เมื่อได้จัดตั้งบริษัทกงสีต่างประเทศ (Offshore Holding Company) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทางปัญญาต่าง ๆ (Intellectual Property หรือ IP) ของวงศ์ตระกูล และใช้ประโยชน์สำหรับการให้สิทธิ ไม่ว่าแก่ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มของกงสีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หรือบริษัทอื่นนอกกลุ่มซึ่งมาขอใช้สิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น โดยยินยอมจ่ายค่าสิทธิ (Royalty)
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 6)

ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของคนเราในปัจจุบันก็คือ
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 5)

ตามที่ได้เกริ่นไว้ว่า บริษัทกงสีก็คือ Holding Company หรือ Investment Company ของวงศ์ตระกูลซึ่งใช้เป็นแหล่งในการรวบรวมสินทรัพย์ไว้ลงทุนให้มีดอกผลงอกเงย
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 4)

การใช้บริษัทกงสีเป็นที่รวบรวมทรัพย์สินและข้อมูลของวงศ์ตระกูลช่วยให้เสียภาษีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทกงสีที่ถือหุ้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะถือไว้เป็นการลงทุนระยะยาว หรือทำการค้าหุ้น
thumb

ตัวอย่างพินัยกรรม (แบบสั้น)

ตัวอย่างพินัยกรรม
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 3)

ประเด็นสำคัญในฉบับนี้เกี่ยวกับบริษัทกงสีก็คือ บริษัทเสียภาษีอย่างไร ในเบื้องต้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีเก็บจากการที่มีรายได้และมีกำไรสุทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 65 ของประมวลรัษฎากรที่บัญญัติว่า
thumb

ภาษีบริษัทกงสี (ตอนที่ 2)

นักธุรกิจและคหบดีสมัยใหม่มักจะคุ้นเคยกับคำว่า Family Company คือ ใช้เป็นนิติบุคคลที่จะรวบรวมทรัพย์สินต่าง ๆ ของวงศ์ตระกูลไว้ในลักษณะที่เป็น Holding Company ตรงกับภาษาไทยก็คือ บริษัทกงสี นั่นเอง
thumb

ภาษีบริษัทกงสี

60 กว่าปีแล้ว สมัยผมยังเด็ก ๆ อาศัยอยู่กับคุณปู่ คุณย่า เวลาที่ญาติพี่น้องรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่คุยกันมักจะมีคำว่า “กงสี” เป็นประจำ ซึ่งถ้าแปลความหมายตรงตัว ก็คือ บริษัทครอบครัว หรือ Family Company ของตระกูลนั่นเอง
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 6)

เราได้เขียนบทความเกี่ยวกับหนี้ในยามแก่มาแล้ว 5 ตอน ดังนั้น จึงมาถึงตอนสุดท้าย ตอนที่แล้วเราเขียนถึงเงินกู้ยืมซึ่งใช้ในการซื้อหรือสร้างบ้านที่อยู่อาศัย
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 5)

แม้ว่าหนี้สินจะเป็นสิ่งอันไม่พึงประสงค์ของทุกคนและทุกครอบครัว ในตอนที่ 4 ที่ผ่านมาเราได้กล่าวว่า หนี้บางประเภทเป็นหนี้ที่จำเป็น เช่น
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 4)

มีข่าวชิ้นหนึ่งในขณะนี้ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนมากพอสมควร คือ กรณีที่พระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้าน เพื่อลงทุนสร้างสาธารณูปโภค เช่น รถไฟความเร็วสูง ถนน สะพาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในด้านการขนส่งและ Logistics
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 3)

ในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงหนี้ของคนหนุ่มสาวซึ่งผมเห็นว่าไม่ค่อยจะเป็นห่วงมากนัก เพราะปกติคนหนุ่มสาวซึ่งเริ่มทำงานเครดิตทางการเงินก็จะมีไม่มาก เป็นผลให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้มากด้วย เว้นแต่ว่าจะเป็นคนที่เล่นการพนันและเข้าสู่หนี้นอกระบบ
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 2)

พูดถึงเรื่องหนี้สินเราสามารถจัดแบ่งประเภทได้สองอย่าง
thumb

หนี้ในยามแก่ (ตอนที่ 1)

คณะรัฐมนตรีได้เคยลงมติว่า วันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมาของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการเผยแพร่หรือส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก เมื่อเทียบแล้วดีไม่ดีคนในกรุงเทพมหานครรู้จักน้อยกว่าวัฒนธรรมของอเมริกัน คือ วันฮัลโลวีน
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 12)

ตั้งแต่มีข่าวในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2557 ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีมรดก และในต้นปี พ.ศ. 2558
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 11)

คำถามซึ่งมีมาถึงผมเป็นประจำเกี่ยวกับคนที่จะดำเนินกิจการอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศคือ ควรทำกิจการในชื่อของตัวเองหรือตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาต่างหาก
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 10)

กรณีที่คุณไปดำเนินธุรกิจค้าขายหรือลงทุนในต่างประเทศ แล้วได้ผลกำไร ต่อมาคุณประสงค์จะใช้เงินทุนหรือใช้ประโยชน์จากกำไรแหล่งนั้นสำหรับโครงการในประเทศไทย คุณมีทางเลือกที่จะนำเงินกำไรเข้ามาจากต่างประเทศโดยได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ข้อ ที่เราได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อน ๆ มิฉะนั้นคุณก็อาจเลือกที่จะนำเข้ามาเป็นเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนในต่างประเทศก็ได้
thumb

ภาษีของกำไรจากต่างประเทศ (ตอนที่ 9)

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับภาษีของกำไรจากต่างประเทศมาถึงตอนนี้เป็นตอนที่ 9 หัวเรื่องนี้จึงใกล้อวสาน คิดว่าคงจะสามารถจบลงได้ในตอนที่ 10 กล่าวโดยสรุป การนำเงินกำไรที่ได้จากการลงทุน หรือทำธุรกิจต่าง ๆ ในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร กฎหมายไทยเปิดช่องทางให้สามารถทำได้โดยได้รับยกเว้นภาษีหลายวิธี
1      2      3      »